13 kwietnia 2024

Błędy przy podpisywaniu umowy najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania powinna być jasna i przejrzysta, a jej zapisy starannie sprawdzone przez obie strony. To zagwarantuje nam, że okres wynajmu będzie przebiegać bez zarzutów – zarówno z praktycznego, jak i prawnego punktu widzenia. Powinno na tym zależeć właścicielowi oraz najemcy, gdyż od klarowności ustaleń zawartych w umowie zależy ich współpraca i komfort psychiczny. Warto zatem wiedzieć, jakie błędy są najczęściej popełniane przy podpisywaniu tego rodzaju dokumentów, aby w przyszłości móc ich uniknąć.

Opłaty

W umowie muszą znaleźć się precyzyjne informacje na temat opłat wynajmu. Powinny one obejmować koszty eksploatacyjne, w zakres których wchodzą media i czynsz, oraz odstępne dla wynajmującego. Błędem jest przeoczenie, na ile osób są one rozłożone – tę kwestię również ustalamy w umowie.

Wypowiedzenie

Powszechny błąd stanowi umieszczenie w umowie punktu zakładającego dwie wzajemnie sprzeczne – według przepisów prawa – informacje. Chodzi o wypowiedzenie na czas nieokreślony, przy jednoczesnej możliwości wypowiedzenia umowy. Otóż umowa najmu zakłada wybór tylko jednej z tych dwóch opcji: można ją zawrzeć albo na czas nieoznaczony, albo na czas oznaczony. W tym drugim przypadku do wypowiedzenia dochodzi jedynie w sytuacjach jasno sprecyzowanych w umowie.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przygotujmy protokół zdawczo-odbiorczy. Na czym polega to rozwiązanie? Otóż najemca wynajmuje nie tylko samo mieszkanie, ale również to, co się w nim znajduje. Aby nie dochodziło do żadnych nieporozumień, warto sporządzić precyzyjny opis wyposażenia lokalu.

 


W załatwieniu formalności związanych z Twoim lokalem pomogą Ci nasi pośrednicy nieruchomości. Kraków stanie się dzięki temu miejscem, w którym będziesz mógł szybko zamieszkać albo wynająć swoje mieszkanie komuś innemu – bez konieczności odbywania licznych rozmów czy zajmowania się kwestiami organizacyjnymi.

    Skuteczna agencja nieruchomości - Kraków i okolice.

    Skontaktuj się z nami