14 czerwca 2024

Pomieszczenia przynależne do mieszkania i ich rodzaje

Kwestię pomieszczeń przynależnych reguluje ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku (art. 2 ust. 4). Stanowi ona, że są to takie pomieszczenia, które wchodzą w skład samodzielnego lokalu, ale niekoniecznie graniczą z nim w sposób bezpośredni. Co więcej, mogą one nawet nie znajdować się w obrębie budynku, w którym położone jest mieszkanie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że do cech charakterystycznych tychże pomieszczeń należy fakt, że ich nie zamieszkujemy - pełnią one inne, związane z użytkowaniem mieszkania, funkcje. Jakkolwiek pomieszczenia te przynależą do konkretnych lokali, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostały z nich wyodrębnione. Dzięki temu możemy np. dokonać ich sprzedaży.

Rodzaje pomieszczeń przynależnych

Jak możemy dowiedzieć się ze wspomnianej powyżej ustawy, wśród najczęściej występujących w budynkach pomieszczeń przynależnych znajdują się: piwnica, garaż, strych oraz komórka lokatorska. Należy jednak pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca i ma jedynie charakter przykładowy. A zatem pewne inne, niewymienione powyżej pomieszczenia również możemy określać jako przynależne, jeżeli spełniają one wymogi ustawowe.

Pomieszczenia przynależne - zasady ich funkcjonowania

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że pomieszczenia, o których tutaj mowa, muszą znajdować się w granicach nieruchomości wspólnej - czyli nieruchomości budynkowej albo gruntowej, w której skład wchodzi lokal, których są częścią. Warto również wiedzieć, że - jak przewiduje ustawa o własności lokalu - można wyznaczyć więcej niż jedno pomieszczenie przynależne w ramach określonego lokalu. Trzeba także podkreślić fakt, że przynależne do mieszkania może być tylko pomieszczenie, nie zaś pewna powierzchnia, np. działka przy domu albo stanowisko postojowe. Miejsca te należą bowiem do nieruchomości na zasadzie własności albo współwłasności (do kwestii tych odnosi się Kodeks cywilny, nie zaś ustawa o własności lokali).

W jaki sposób wyznacza się pomieszczenia przynależne?

Pomieszczenie przynależne ustanawiane jest wtedy, gdy następuje wyodrębnienie lokalu z nieruchomości wspólnej. Ten stan rzeczy potwierdza zaświadczenie o samodzielności lokalu. Uzyskuje się je po złożeniu wniosku, w którym podajemy również informacje na temat pomieszczeń przynależnych. Wniosek przedkłada się razem z załącznikiem graficznym, tj. rzutami poszczególnych pięter, na których zaznaczony jest zarówno sam lokal, jak i przynależne do niego pomieszczenia. Co ważne, na podstawie zaświadczenie o samodzielności lokalu sąd wieczystoksięgowy tworzy odpowiedni wpis.


Nasze biuro nieruchomości w Krakowie posiada szeroką ofertę, w której każdy klient znajdzie coś dla siebie. Świadczymy usługi dla osób poszukujących lokum, tych, którzy chcą sprzedać nieruchomość, a nawet deweloperów planujących duże inwestycje. W zależności od konkretnych potrzeb dostosowujemy ofertę indywidualnie, dbając o zadowolenie każdego klienta.

    Skuteczna agencja nieruchomości - Kraków i okolice.

    Skontaktuj się z nami